English (UK)HrvatskiNjemačkiČeškiSlovačkiPoljskiRuskiŠvedskiSlovenski

História Tučepi

Nezabudnutá  spomienka z minulosti, ktorá ovplyvnila aj náš život.

Počúvate pieseň; Stari Pjer - sa hudba. Đ. Novković

Históriu Tučepi  možeme  rozdeliť do dvoch kategórií:  história starých Tučepských osád / Staré Tučepi a  história  Tučepi pri mori, ktoré  svoj významný vývoj začali  po zemetrasení v roku 1962.

V Tomto  neblahom 1962  roku, Tučepi zasiahlo veľké zemetrasenie  silné 7,2 stupňa Richterovej stupnice , ktoré  radikálne zmenilo celý život obyvateľov tohto krásneho a zaujímavého  miesta. Do vtedy všetci obyvatelia Tučepi žili v niekoľkých malých osadách (Potpeć, Srida Sela, Šimići, Čovići, Postup) umiestnených pod horským masívom Biokovo (1762 m). Prežívali  veľmi ťažkou  prácou a to predovšetkým obrábaním ich málo úrodnej kamenitej pôdy v Tučepi na horskom svahu, ale aj tú , na ktorej sa dnes  nachádzajú  naše krásne apartmány. V takom spôsobe života, rodili sa a umierali  generácie tučepskej  populácie.  Po zemetrasení začiatkom 70-tich rokov väčšina  tučepského obyvateľstva sa posúva bližšie k moru, výstavbou nových domov snažia si zaistiť svoje prežitie novo formou  –  cestovným ruchom / turizmom. To je začiatok  vymierania  starých Tučepských osád  a začiatok  Tučepi, ako ich poznáme  dnes. Do tej doby, na úzkom pruhu pobrežia , takmer neboli  obytné budovy.

Ďalší rozvoj cestovného ruchu vedie k rýchlej urbanizácii pobrežných oblastí, kde okrem súkromných domov, sa budujú hotely, škola, promenáda , prístav, pošta, požiarna stanica „DVD“, banka, lekáreň a všetko ostatné, čo tvorí dnes Tučepi.

Hoci sú Tučepi prvý-krát spomenuté v 1434 roku v„Kreševskoj povelji“ /Kreševskej charte/ , ich história je oveľa staršia. V blízkosti Tučepi  je dokázaná existencia ľudských komunít takmer 6000 rokov pred Kristom (jaskyňa Bubnjevača, Makarska), ale v našej oblasti žiadny takýto dôkaz nemáme. Dokázané je, že Tučepi bolo osídlené už v ilýrských časoch. Najstaršie dôkazy osídlenia Tučepi boli zbúraná ilýrska hradba “ilirska gradina“(nad osadou Srida sela, V.-VI. storočí pred naším letopočtom), rovnako ako séria ešte starších mohýl (Biokovo, Volicija, Sutvid, Ravnice).

Okrem toho, jedna z teórií o pôvode mena Tučepi súvisí s Ilýrmi. Kľúčové slovo„Tučepi“ má ilýrsky význam miesto v blízkosti prameňa. Preto sú charakteristické veľkým množstvom zdrojov pitnej vody. Pravdepodobne  aj prví grécki kolonisti oboplávali Tučepské časti Jadranu. Na pobreží sa nenašli ich stopy, ale v blízkom podmori áno (Helénska kotva, Podgora, vojenská  helma, Makarská). O pobyte Rímanov v tejto oblasti svedčia viaceré  bohaté  náĺaziská „povrchovej“ keramiky  i veľa náhodných nálazov. Okrem hotela Neptun, na Gradcu a Porači sa nachádzali „ville rustice“ rustikálne  vily. O niečo väčšia rustikálna vila je lokalizovaná v mieste Okrumnice. Na východnom konci obce, na južnom svahu vrchu Sutvid objavené sú „stele“ náhrobné kamene s nápismi, ľudské kostrové hroby, rôzny hrobový invertár a niekoľko exemplárov rímskych mincí (II.-IV. storočia.). Bohužiaľ, väčšina z týchto miest  ​​čakajú na adekvátne archeologické výskumy a prezentáciu poznatkov širokej verejnosti.

Stredoveká história začína s príchodom Chorvátov v VII.-VIII.storoči. Po svojom príchode sa rýchlo prispoôsobujú a učia zručnostiam  potrebným  pre život  v novom prostredí, hlavne : viera,s ktorou sa tu stretávajú - kresťanstvo. Vernosť  k novoprijatej viere nám zanechali v pozoruhodnom  kultúrnom  dedičstve v podobe veľkého počtu cirkevných stavieb, kostolov a kaplniek. Budované počas celých dejín väčšina prežíla do dnes.

-

- Na vrcholku Sutvida, na starom nálezisku, nachádzajú sa základy kostola sv Vida. Predpokladá sa, že Chorváti po príchode do tejto oblasti v VII. storočí sa  na tomto mieste klaňali  svojmu bohu Svevidu a keďže sa pokrstili preobrátili sa a z pohanského chrámu  vytvorili kresťanský kostol.

- Na úpätí Biokova nad  osadou „Sride Sela“ objavili pozostatky  starochorvátskeho kostola sv. Martin s pohrebiskom z XI. alebo XII. storočia ( štátna pamiatka, reg.č.12).

- Kostol Sv. Jure z konca XII. a začiatkom XIII. storočia, sa nachádza v juhozápadnej časti Tučepi, neďaleko od pobrežia v blízkosti hotela Neptun. Bol postavený na základoch ranokresťanského kostola (V.-VI. storočie) a pred tým staršiej rustikálnej vile z prvého storočia. Prvý-krát bol spomenutý v evidencii majetku farského kostola z 1311. roku. Vedľa kostola je stredoveká  nekropola-pohrebisko. Na tejto lokalite sa našiel náhrobný kameň /stela/ z 1. storočia, ktorý je považovaný za najstarší pohrebný monument na Makarskej riviére. Dlhú dobu je tento náhrobný kameň považovaný za stelu benátskeho dóžu /duždu/ Petra I. Candiana, ktorý zomrel neďaleko od miesta, v námornej bitke s Neretvanskými pirátmi 18. septembra v 887. roku.

- Kostol sv. Kataríny sa nachádza v osade nad domami  Šarić. Prvá zmienka  je z roku 1541 v zozname vlastnítsva farnosti.

- Kostol zasvätený  Narodeniu Panny Márie na miestnom cintoríne  bol celkovo zrenovovaný  po zemetrasení klesaným kameňom  v 1963.-1965 roku , na mieste staršieho kostola z XVIII. storočia, ktorého  prvá zmienka  je z 1703. roku. Pri rekonštrukcii tohto barokového kostola, v jeho základoch  boli objavené  archeologické dekoratívne prvky, ktoré  patrili starokresťanskému kostolu z 5.-6. storočia. Kostol bol kompletne obnovený v roku 2003. Teraz je pod štátnou ochranou (reg.č. 104). Na západnom priečelí sú štyri stredoveké dosky s ozdobnými reliéfmi typickými pre vtedajšiu dobu: meč a štít s ružou alebo polmesiacom a krížom cez celú ploču

- Kostol sv. Michovila pod osadou Grubišić v Potpeći, bol postavený v XVIII. storočí  M. Grubišićom. Je to jednoduchá stavba s gotickými lomeným oblúkom. Obnovená bola v roku 2002.


- Farský kostol „sv.Ante Padovanskog/ sv.Antonína z Padovi /bol postavený v roku 1898.-1901. v osade Srida sela z tesaného kameňa v neoromantickom štýle. Starý kostol sv Antonína bol nad starou farou, kde je dnes kaplnka sv. Roka. Kostol bol zničený požiarom v roku 1891. Potom sa začal budovať dnešný farský kostol sv. Antonína v Srida Sela 1898. Podľa legendy,  bola postavená v roku 1602. Vedľa nej v roku 1747 postavili zvoník, ale  už po roku ho v 1748 zničila bura/ silný severný  vietor/.  V kostole sa nachádzajú varhany záhrebačkého  majstra M. Heferera z roku 1912. Aj keď sa obyvatelia presťahovali bližšie k moru, tento kostol  je dodnes farským kostolom.

- Kostol sv. Roka nad starou farou bol postavený v roku 1924. na základoch zvoníka starého kostola sv.Antonína.

- Kostol sv. Nikole Tavelića /Mikuláša Tavelića/ nad Jadranskou magistrálou v časti mesta  Kraj, bol postavený v roku 1974 podľa návrhu architekta Ante Rožića. Jeho spodná časť je určená pre katechetskú halu/ dvoranu/, bol dokončený a vysvetený 19. 2. 1978. Nad halou 1984.roku bola zahájená výstavba kostola, ktorý bol dokončený a posvetený 18.11. 1989 roku . Vedľa kostola  v 1991 roku bola postavený  zvoník podľa návrhu inžiniera Ante Rožića. Kostol je moderná betónová budova v tvare stanu. V kostolnom dvore je busta P.Ante Šimića, vlastenca a národného reformistu.

Od 15.-17. storočia týmto územím  vládli Turci, ale neskôr počas  „mletačkej“ Benátskej vlády v 18. storočí vzhľadom na špecifické  postavenie - na hranici s Osmanskou ríšou, miestni obyvatelia sa podieľali  na benátsko- tureckých konfliktoch. Z tohto obdobia, v širšej oblasti Horných Tučepi, pozostalo niekoľko opevnení a opevnených obytných budov zvaných „Kula“  -veží so znakmi špecifickej  ľudovej architektúry: Šarić veža, Bušelić veža, Lalić veža v rovnako nazvaných osadách, ktoré slúžili ako obrana proti tureckým útokom.

Na pobreží sú tri barokové letné sídla z 18. Storočia,  postavené bohatými  členmi prímorskýh šľachtických rodov  Grubišić, Ivanišević a Kačić. Najpôsobivejšie je letné sídlo opáta Klementa Grubišića - dnešný hotel "Kaštelet". Počas svojich ciest po Dalmácii Alberto Fortis (1741.-1803.) bol  ubytovaný  v letohrádku  Kaštelet. V histórii zostal zaznamenaný údaj, že práve tu, počas jeho pobytu ,sa konalo prvé známe pojednanie o starom chorvátskom písmu - hlaholike.

Tučepi po 1962.roku  môžete  v skratke  prečítať tu.

[Na začiatok]

Vrijeme

Visitors

Today 9

Yesterday 33

Week 134

All 664492

Currently are 6 guests and no members online